Skandinaviska skolan Costa Blanca

SKANDINAVISKA SKOLAN COSTA BLANCA

Där kan barn och vuxna vara sig själva

START SKOLAN COSTA BLANCA ANSÖKAN/AVGIFT NYHETER KONTAKT
 
Om skolan
Vi erbjuder
Grön flagg
Hälsoprofil
Förskola
Kompletterande svenska
Distansutbildning
Uppdrag & Vision
Trivselregler
Artiklar
Föräldraråd
Styrelse
Lediga jobb
Så här tycker vi
Checklista

 


Distansutbildning

Vi erbjuder handledning för elever åk 7-9 som läser på distans via Sofia Distans fr o m hösten 2012.

Högstadieelever kan bedriva sina studier på distans under Sofia Distans ledning genom lärare därifrån. Kontakterna med Sofia Distans upprätthålls med hjälp av Internetuppkopplade datorer. Handledning av högstadieelever sker av vid Skandinaviska skolan anställd pedagog. Handledningen är individuellt anpassad till varje elevs behov.

Då en del av studiekostnaderna skall erläggas till Sofia Distans måste varje elev också godkännas av Sofia distans innan studier kan påbörjas på Skandinaviska skolan i Costa Blanca.

Handledningen vid Skandinaviska skolan i Costa Blanca går till så att högstadieeleverna varje måndag får hjälp att lägga upp sina studier för veckan, får viss coachning i ämnena under skolveckan och därefter hjälp med utvärdering av skolarbetet fredag eftermiddag.

Handledarens ansvar:

  • kopplar upp sig och registrerar sig som handledare i First Class
  • hjälper eleven att komma igång
  • tillsammans med eleven gör upp ett schema
  • stämmer av hur studierna går framåt
  • uppmuntrar eleven att skicka in uppgifter i tid
  • övervakar när det är dags för prov och insändningsuppgifter

Distansundervisningen bygger dock på självstudier och till största delen ska eleven klara sig på egen hand. Det är viktigt att poängtera att handledaren inte är lärare.
Vid ämnesfrågor vänder sig eleven till sin lärare vid Sofia Distans.

Skolarbetet kan ske helt eller delvis i våra lokaler – individuell planering görs för varje elev, men en plats att sitta för att studera finns tillgänglig hela veckan.

En positiv faktor med att läsa på distans vid vår skola är att eleverna även får den viktiga sociala kontakten som skolkamrater utgör.

För studier via Sofia Distans krävs egen dator. Det räcker med en ordinär dator med DvD-läsare, ljudkort och mikrofon samt tillgång till Internet.

Läs vidare om villkoren för studier via Sofia Distans på deras hemsida. Där hittar ni även en anmälningsblankett för Sofia Distans.

Vi tar emot anmälningar om handledning för distanselever på Skandinaviska skolan i Costa Blanca löpande under året.

Avgift för handledning är 550 Euro per termin (exkl lunch).

För mer information om avgifter och ansökan läs här »

Välkommen med din ansökan!

KONTAKTA OSS

SKANDINAVISKA SKOLAN S.L
Colegio Escandinavo
Calle Limón 17, Urb Horizonte
03189 Orihuela Costa, España
Teléfono +34 965 329 095
rektor@skandinaviskaskolan.com
_________________________

Nyhetsblogg på Skandinaviska skolan CB
Så här tycker vi om Skandinaviska Skolan Costa Blanca