Skandinaviska skolan Costa Blanca

SKANDINAVISKA SKOLAN COSTA BLANCA

Där kan barn och vuxna vara sig själva

START SKOLAN COSTA BLANCA ANSÖKAN/AVGIFT NYHETER KONTAKT
 
Om skolan
Vi erbjuder
Grön flagg
Hälsoprofil
Förskola
Kompletterande svenska
Distansutbildning
Uppdrag & Vision
Trivselregler
Artiklar
Föräldraråd
Styrelse
Lediga jobb
Så här tycker vi
Checklista

 

 


Förskola

Vi erbjuder förskola för barn mellan 3 till 5 år. Välkommen med din ansökan!

Vi arbetar utifrån den svenska läroplanen för förskola Lpfö 98. Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande och vi erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi vill arbeta på ett sådant sätt att barnen stimuleras och utmanas till utveckling och lärande.

Jag vill, jag kan, jag vågar!

Det vill vi att barnen ska ha med sig när de slutar hos oss. I våra dagliga aktiviteter främjar vi den fria leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Vi vill tillvarata barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Att utveckla barnens empatiska och sociala förmåga för att bli goda medmänniskor ser vi som en viktig del av vårt arbete.

Morgonsamling, sång- och sagostund, mellanmål och lunch är fasta rutiner varje dag. Under dagen får barnen också utrymme för sin fantasi och kreativitet, såväl inomhus som utomhus.

Skandinaviska skolan arbetar intensivt med skolans hälsoprofil och det präglar självklart även verksamheten i vår förskola. Genom ett systematiskt utvecklingsarbete arbetar vi med hälsofrågor för att stimulera barn och personal till en god fysisk, psykisk och social grund som ger en hälsofrämjande livsstil. Hälsoperspektivet på vår förskola inkluderar på barnens egen nivå bl.a. daglig fysisk rörelse, psykiskt välmående samt hälsosam och hemlagad mat från vårt eget kök. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Förskolan startar sin verksamhet kl. 08.30 och slutar 15.00.

För mer information om avgifter och ansökan läs mer här »

Välkommen med din ansökan!

Förskolan är till för ditt barn

 

 

KONTAKTA OSS

SKANDINAVISKA SKOLAN S.L
Colegio Escandinavo
Calle Limón 17, Urb Horizonte
03189 Orihuela Costa, España
Teléfono +34 965 329 095
rektor@skandinaviskaskolan.com
_________________________

Nyhetsblogg på Skandinaviska skolan CB
Så här tycker vi om Skandinaviska Skolan Costa Blanca