Skandinaviska skolan Costa Blanca

SKANDINAVISKA SKOLAN COSTA BLANCA

Där kan barn och vuxna vara sig själva

START SKOLAN COSTA BLANCA ANSÖKAN/AVGIFT NYHETER KONTAKT
 
Om skolan
Vi erbjuder
Grön flagg
Hälsoprofil
Förskola
Kompletterande svenska
Distansutbildning
Uppdrag & Vision
Trivselregler
Artiklar
Föräldraråd
Styrelse
Lediga jobb
Så här tycker vi
Checklista

 


Grön flagg

"...Grön Flagg ger barn och unga fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner. Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. Grön Flagg är också ett bra sätt för skolan och förskolan att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen. Verktyget Grön Flagg är kostnadsfritt och drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent."
Hämtat från Grön Flaggs hemsida »

Under läsåret 2012/2013 började vi vårt Grön flagg arbete på Skandinaviska skolan. Vi bestämde oss för att koncentrera oss på följande utvecklingsområden inom temat "Livsstil och hälsa". Grön flagg rådet, bestående av elever från varje klass, skrev en handlingsplan med mål och med olika aktiviteter för att målen ska uppnås. Under läsåret 2013/2014 lyckades vi få en lokalpolitiker här i Orihuela Costa intresserad av vårt arbete och vi kunde äntligen skicka in vår handlingsplan och vår ansökan om att bli certifierade till Håll Sverige Rent. Det dröjde inte länge förrän vi fick besked om att det arbete vi redan gjort var tillräckligt för att tilldelas Grön Flagg. Nu gäller det att revidera vår handlingsplan och gå vidare med vårt arbete för att få behålla flaggan även nästa läsår.

Här följer några av de saker som vi arbetar med:

Mat och rörelse – god och hälsosam mat, matråd där barnen får inflytande över matsedeln, frukt och vatten och någon form av rörelse varje dag t.ex. "Röris"-gympa, idrott, promenader, idrottsdagar, friluftsdagar.

Kamratskap – fadderdagar, utflykter, trivselregler, EQ-övningar. Vi jobbar också aktivt med att alla barn ska känna sig trygga och få vara sig själva och att nya elever ska känna sig omhändertagna och välkomna.

Återvinning och källsorterting – återvinning av papper, kartong, plast, metall, glas, batterier i varje klassrum, återbruksdagar, bytardagar, skräpplockardagar på stranden och runt skolan.

 

KONTAKTA OSS

SKANDINAVISKA SKOLAN S.L
Colegio Escandinavo
Calle Limón 17, Urb Horizonte
03189 Orihuela Costa, España
Teléfono +34 965 329 095
rektor@skandinaviskaskolan.com
_________________________

Nyhetsblogg på Skandinaviska skolan CB
Så här tycker vi om Skandinaviska Skolan Costa Blanca