Skandinaviska skolan Costa Blanca

SKANDINAVISKA SKOLAN COSTA BLANCA

Där kan barn och vuxna vara sig själva

START SKOLAN COSTA BLANCA ANSÖKAN/AVGIFT NYHETER KONTAKT
 
Om skolan
Vi erbjuder
Grön flagg
Hälsoprofil
Förskola
Kompletterande svenska
Distansutbildning
Uppdrag & Vision
Trivselregler
Artiklar
Föräldraråd
Styrelse
Lediga jobb
Så här tycker vi
Checklista


 


Hälsoprofil                                                        

Skolans profil från och med höstterminen 2012 är hälsa. En inriktning som passar bra i tiden med tanke på att antalet barn med allergier och astma ökar men även frågor som barnfetma är aktuella. Inom begreppet hälsa finns många aspekter som exempelvis idrott/rörelse, mat och allergier och det passar in på olika sätt i många skolämnen. Skolans lokalisering stämmer också väl ihop med hälsotemat eftersom bl.a. WHO har klassat Costa Blanca som en av världens mest hälsosamma platser pga. de många soldagarna men också pga. det mikroklimat som råder här, där de många saltsjöarna i området har stor inverkan. Medicinskt bevisat är att personer med hudproblem som till exempel psoriasis blir avsevärt bättre redan efter en kort vistelse på Costa Blanca och att reumatiker och andra med värk- muskel- eller ledbesvär mår bättre här. Mikroklimatet är också gynnsamt för personer med allergier och astma.

Vi genomföra årligen en allergirond efter astma- och allergiförbundets rekommendationer på skolan för att säkra miljön så långt det går för personer med astma och/eller allergier.

Vi har blivit Spaniens första utlandsskola med Grön Flagg! Inom Grön Flagg arbetar vi med temat livsstil och hälsa. Bl a har vi någon form av rörelse varje dag, frukt som mellanmål, EQ (emotionell intelligens) på schemat, hälsosam skolmat, aktivitetsdagar med föreningar i närområdet och arbetar för hållbar utveckling bl a med hjälp av källsortering.

En stor del av hälsan har med maten att göra och därför är skollunchen obligatorisk för våra elever. I skollagen från 1:a juli 2011 (Skollagen 2010:800 10 kap 10 §) står det: ” Eleverna ska ….. erbjudas näringsriktiga skolmåltider.” Vi serverar en hälsosam och näringsriktig skollunch och ett mellanmål bestående av säsongens frukt/bär samt en vattenflaska som fylls med vårt filtrerade vatten varje dag.

 

KONTAKTA OSS

SKANDINAVISKA SKOLAN S.L
Colegio Escandinavo
Calle Limón 17, Urb Horizonte
03189 Orihuela Costa, España
Teléfono +34 965 329 095
rektor@skandinaviskaskolan.com
_________________________

Nyhetsblogg på Skandinaviska skolan CB
Så här tycker vi om Skandinaviska Skolan Costa Blanca