Skandinaviska skolan Costa Blanca

SKANDINAVISKA SKOLAN COSTA BLANCA

Där kan barn och vuxna vara sig själva

START SKOLAN COSTA BLANCA ANSÖKAN/AVGIFT NYHETER KONTAKT
 
Om skolan
Vi erbjuder
Grön flagg
Hälsoprofil
Förskola
Kompletterande svenska
Distansutbildning
Uppdrag & Vision
Trivselregler
Artiklar
Föräldraråd
Styrelse
Lediga jobb
Så här tycker vi
Checklista

 


Uppdrag & Vision

Vårt uppdrag är att främja elevernas lärande. Vi vill att de ska bli aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer i en miljö där alla kan vara sig själva.

Vår profil är hälsa för vi vill stimulera elever och personal till en god fysisk, psykisk och social grund som ger en hälsofrämjande livsstil.

Vår vision är att bli den bästa nordiska skolan i Spanien genom att vara en trygg skola där barn och vuxna kan vara sig själva,en skola som inspirerar eleverna att hela tiden lära sig mer,en skola som uppmuntrar till arbetsro och framtidstro.

Våra mål är desamma som de mål som står i svenska läroplanen Lgr 11. I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Målen anger inriktningen på skolans arbete. Läs mer i läroplanen här
Läroplan

Vår logotyp är vi stolta över. Våra nordiska flaggor inbäddade i den spanska flaggan signalerar att vi är en nordisk skola som lever och verkar i det spanska samhället.

Skolåret 10/11 genomfördes ett projekt på skolan där alla elever involverades i arbetet att rita skolans nya logotyp. Både elever, personal och styrelse var överens om att logotypen som ritades av Petra Ylenius 10 år från Finland var den som bäst representerade Skandinaviska skolan Costa Blanca.

 

KONTAKTA OSS

SKANDINAVISKA SKOLAN S.L
Colegio Escandinavo
Calle Limón 17, Urb Horizonte
03189 Orihuela Costa, España
Teléfono +34 965 329 095
rektor@skandinaviskaskolan.com
_________________________

Nyhetsblogg på Skandinaviska skolan CB
Så här tycker vi om Skandinaviska Skolan Costa Blanca