Skandinaviska skolan Costa Blanca

SKANDINAVISKA SKOLAN COSTA BLANCA

Där kan barn och vuxna vara sig själva

START SKOLAN COSTA BLANCA ANSÖKAN/AVGIFT NYHETER KONTAKT
 
Om skolan
Vi erbjuder
Grön flagg
Hälsoprofil
Förskola
Kompletterande svenska
Distansutbildning
Uppdrag & Vision
Trivselregler
Artiklar
Föräldraråd
Styrelse
Lediga jobb
Så här tycker vi
Checklista

 


Vi erbjuder

Här kan du vara dig själv!
Vi är en liten, trivsam skola med omkring 70 elever och hög lärartäthet. De små klasserna och den individualiserade undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas i sin egen takt. De små klasserna gör att nya elever snabbt kommer in i gruppen. Här råder en tillåtande och respektfull atmosfär, både bland elever, personal och föräldrar, en anda vi vårdar noga genom att exempelvis blanda grupperna ålders- och nationalitetsmässigt. Vi befinner oss i en internationell miljö där många olika språk hörs varje dag.

Vi har en uttalad hälsoprofil
Livsstil och hälsa genomsyrar hela vår verksamhet: daglig rörelse och EQ (emotionell intelligens) på schemat, mat lagad av egen kock, aktivitetsdagar med föreningar i närområdet och arbete för en hållbar utveckling genom bl a källsortering och återbruk. Rent geografiskt är kustremsan Costa Blanca WHO-klassad som en av världens mest hälsosamma platser. De många soldagarna och mikroklimatet med hög salthalt i luften har bevisad positiv effekt på olika hudproblem, allergier och astma. Klimatet är även gynnsamt för reumatiker och personer med värk-, muskel- eller ledbesvär.

Vi är flexibla kring studieperioden
Vi är en av få skolor i Spanien som har flexibilitet nog att ta emot elever både för kortare och längre perioder. Hos oss finns allt från elever som har oss som sin huvudskola, till gästelever som stannar 3-4 veckor. Vi anser nämligen att nya influenser, lekar och idéer gynnar en liten skola, och våra elever är därför vana vid att välkomna nya kompisar. För gästeleverna blir det en både spännande och lärorik upplevelse.

Vi är en godkänd, svensk skola
Vi följer svensk kursplan, svensk skolförordning, svensk skollag och har svenska Skoverket som tillsynsmyndighet. För dig som väljer att ha ditt barn hos oss, är det tryggt att veta att barnet inte missar någonting som sker i den svenska skolan. Den enda skillnaden när det gäller skolämnena är att eleverna här får undervisning i spanska och engelska redan från förskoleklassen.

 

KONTAKTA OSS

SKANDINAVISKA SKOLAN S.L
Colegio Escandinavo
Calle Limón 17, Urb Horizonte
03189 Orihuela Costa, España
Teléfono +34 965 329 095
rektor@skandinaviskaskolan.com
_________________________

Nyhetsblogg på Skandinaviska skolan CB
Så här tycker vi om Skandinaviska Skolan Costa Blanca