Suomalaiset alakoulun oppilaat, joista maksetaan koululle valtionosuus:
Alakoulun oppilaat, jotka ovat koulussa kirjoilla 15.10. tai 15.2., ovat Suomen kansalaisia, oleskelevat
Espanjassa tilapäisesti ja kotikunta väestörekisteriotteen mukaan on Suomessa. Huom! Eskarioppilaat (6-
vuotiaat) eivät ole oikeutettuja valtiontukeen.