Eftersom det svenska statsbidragssystemet skiljer sig från det norska och finska så
måste svenska elever ansöka om statsbidrag enligt särskilda kriterier. Vi skickar in
ansökan åt er

From läsåret 2021/2022 har Skolverket ändrat sina hanteringsrutiner gällande
statsbidrag. Förändringen innebär att vi kommer att ta ut full avgift för alla och
därefter återbetala mellanskillnaden när Skolverket har meddelat oss beslut om
statsbidrag i februari/mars varje år. Reglerna för vem som räknas som
statsbidragsberättigad har INTE ändrats
Information om svenska statsbidrag samt blankett finns att hämta på Skolverkets hemsida.
Här kan du läsa om statsbidrag»
Läs om Svensk utbildning i utlandet»

– Kontakta oss för anmälan och avgifter här.