Anmälningsavgift
Avgiften betalas till skolans bankkonto senast vid anmälan för att försäkras om erbjuden plats på skolan. Anmälningsavgiften är bindande och återbetalas inte.

750 €/familj

Förskola per månad
inkl lunch

540 €

Termin 1 sept-dec
Betalas senast den 1:a maj

2950 €

Termin 2 jan-mars
Betalas senast den 1:a november

1950 €

Termin 3 mars-juni
Betalas senast den 1:a februari

1950 €

termin 1
augusti-december

1750 €

termin 2
januari-mars

1050 €

termin 3
mars-maj(juni) (beroende på när Sofia distans slutar)

1050 €

Gästelever
Minimum period om 4 veckor

840 €

Fritids
4 veckor

120 €

Spanska
10 lektioner

100 €

Kompletterande svenska
en termin

200 €

Avgiften betalas till

Bank: Sabadell

Namn: Skandinaviska skolan Costa Blanca S.L

SWIFT CODE: BSABESBB

IBAN: ES3500811260850001152023

Bankkontonummer: 0081 1260 8500 0115 2023

Ange barnets namn och termin i meddelandefältet.