Alla våra elever undervisas i spanska varje vecka inom klassens ordinarie schema. De yngre eleverna undervisas genom sånger, ramsor och lekar samt genom reguljär undervisning med vardagsnära ord och fraser. Ju äldre eleverna blir desto mer övergår undervisningen i reguljär språkundervisning för nybörjare.

Fr o m åk 6 ingår spanskan som modernt språk i elevernas ordinarie undervisning.

Som ett komplement till denna undervisning erbjuder vi extra spanskkurser för både elever och vårdnadshavare efter skoltid mot en extra avgift.

Vi rekommenderar dessutom alla att engagera sig i fritidsaktiviteter i närsamhället för att utöva och utveckla språkfärdigheterna i spanska.

    Ditt namn *

    Din epost *

    Telefon *

    Din fråga