Välkommen till kompletterande svenska vid Skandinaviska skolan

Skandinaviska skolan i Orihuela Costa erbjuder svenskundervisning för barn från 6 år som går på spanska eller internationella skolor. Minst en förälder ska vara svensk medborgare och svenska ska användas som ett levande språk i hemmet.

Syftet med undervisningen är att hjälpa eleverna att bibehålla och utveckla sina kunskaper i det svenska språket och att lära sig mer om Sverige. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de blir aktivt två- eller flerspråkiga, får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

För mer information och ansökan klicka här

Undervisningen följer en egen fastställd kursplan från Skolverket.

Undervisningen omfattar två 60 minuterslektioner i veckan under skolåret.

Kostnad 200 € per barn och termin.

    Ditt namn *

    Din epost *

    Telefon *

    Din fråga