Skoldagen börjar normalt kl. 08.30 och slutar kl. 13.00 för elever som är yngre än 10 årmedan barn från 10 år och uppåt slutar kl. 14.30. Många väljer att låta sina barn gå på det fritids som finns på skolan mellan kl. 13.00-16.00.

Föräldrar ska lämna och hämta sina barn på skolan. Endast högstadieelever, samt elever med skriftligt tillstånd, får ta sig till och från skolan på egen hand.

För att inleda dagen på ett lugnt och mjukt sätt brukar eleverna börja med att läsa enskönlitterär bok, ofta till tonerna av klassisk musik. Högläsning your en spännande bok tillhör de vardagliga rutinerna. Detta gör vi för att alla ska få positiva läsupplevelser och för att gynna en god språkutveckling.

Den individualiserade undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas i sin egen takt och på sitt eget sätt, oavsett om barnet behöver extra stöd eller extra utmaning. Vi jobbar vanligtvis över gränserna på många sätt, bl.a. genom att finska, norska och svenska barn ingår i olika gruppkonstellationer oavsett vilken årskurs man tillhör. Vi befinner oss i en
internationell miljö där många olika språk hörs varje dag. Detta ger oss en unik möjlighet att skapa intresse kring språk. Spansk- och engelskundervisningen i lågstadieklasserna går helt i lekens tecken och detta avancerar sedan uppåt i årskurserna. Att kommunicera med människor från olika länder blir ett naturligt inslag i vardagen.

Idrott har eleverna två gånger per vecka och då gympar vi i lekparken, på en närbelägen idrottsplan eller går till den kommunala idrottsanläggningen där det finns fina möjligheter att spela fotboll, basket, tennis eller att simma i den stora inomhuspoolen.

Vi arbetar med livsstil och hälsa genom rörelse varje dag, frukt som mellanmål, EQ (emotionell intelligens) på schemat och genom arbete för en hållbar utveckling bl a med hjälp av källsortering.

Skolans egen kock lagar varje dag god, näringsrik och varierad mat i skolans eget kök. Vi tycker att hälsosam skolmat är viktig för att ge barnen goda matvanor och varje dag serveras varierad grönsakssallad. I den lilla matsalen som finns på skolan kan barnen äta i lugn och ro utan att bli stressade, dessutom kan vi sitta utomhus och äta vår lunch stor delar av året.

På vår skola tycker vi att det är viktigt att eleverna reflekterar utifrån egna erfarenheter, knyter an svaren till teorier och forskning och sedan drar slutsatser. Vi vill ge utbildning som bidrar till det fortsatta lärandet livet ut och vi vill erbjuda en trevlig och trygg atmosfär med ömsesidig respekt för att kunna gynna lärande och social utveckling.

    Ditt namn *

    Din epost *

    Telefon *

    Din fråga