Vår hälsoprofil

Skolans profil sedan hösten 2012 är hälsa. En inriktning som passar bra i tiden med tanke på att antalet barn med allergier och astma ökar men även frågor som barnfetma är aktuella. Inom begreppet hälsa finns många aspekter som exempelvis idrott/rörelse, mat och allergier och det passar in på olika sätt i många skolämnen. Skolans lokalisering stämmer också väl ihop med hälsotemat eftersom bl.a. WHO har klassat Costa Blanca som en av världens mest hälsosamma platser pga. de många soldagarna men också pga. det mikroklimat som råder här, där de många saltsjöarna i området har stor inverkan. Medicinskt bevisat är att personer med hudproblem som till exempel psoriasis blir avsevärt bättre redan efter en kort vistelse på Costa Blanca och att reumatiker och andra med värk- muskel- eller ledbesvär mår bättre här. Mikroklimatet är också gynnsamt för personer med allergier och astma.

Vi har blivit Spaniens första utlandsskola med Grön Flagg!

Inom Grön Flagg arbetar vi med temat livsstil och hälsa. Bl a har vi någon form av rörelse varje dag, frukt som mellanmål, EQ (emotionell intelligens) på schemat, hälsosam skolmat och arbetar för hållbar utveckling bl a med hjälp av källsortering. En stor del av hälsan har med maten att göra och därför är skollunchen obligatorisk för våra elever. I skollagen från 1:a juli 2011 (Skollagen 2010:800 10 kap 10 §) står det: ”Eleverna ska ….. erbjudas näringsriktiga skolmåltider.” Vi serverar en hälsosam och näringsriktig skollunch och ett mellanmål bestående av säsongens frukt/bär samt filtrerar vårt dricksvatten. Läs mer om Grön Flagg här »

Vi arbetar med livsstil och hälsa genom rörelse varje dag, frukt som ellanmål, EQ (emotionell intelligens) på schemat och genom arbete för en hållbar utveckling bl a med hjälp av källsortering.

Skolans egen kock lagar varje dag god, näringsrik och varierad mat i skolans eget kök. Vi tycker att hälsosam skolmat är viktigt för att ge barnen goda matvanor och varje dag serveras salladsbuffé. I den lilla matsalen som finns på skolan kan barnen äta i lugn och ro utan att bli stressade.

På vår skola tycker vi att det är viktigt att eleverna reflekterar utifrån egna erfarenheter, knyter an svaren till teorier och forskning och sedan drar slutsatser. Vi vill ge utbildning som bidrar till det fortsatta lärandet livet ut och vi vill erbjuda en trevlig och trygg atmosfär med ömsesidig respekt för att kunna gynna lärande och social utveckling.