Skandinaviska skolan Costa Blanca erbjuder grundskoleutbildning från förskoleklass till årskurs 6 för svenska, norska och finska elever. Som en godkänd, svensk skola följer vi svensk läroplan och tar emot elever både för en termin eller för hela läsåret. Vid mån av plats tar vi även emot elever kortare period. Välkommen till en liten, trivsam skola med individualiserad undervisning, hög lärartäthet, harmonisk atmosfär och med en utpräglad hälsoprofil!
Om Skandinaviska skolan

Skandinaviska skolan Costa Blanca startades år 2000 och ligger i ett lugnt och trevligt bostadsområde med ca 15 minuters promenadavstånd till några av de många fina stränder som finns på Costa Blanca. Skolan erbjuder reguljär undervisning för svenska, finska och norska elever från och med förskoleklass till och med årskurs 6. Vi erbjuder dessutom förskola 3-5 år, distansundervisning åk 7-9 samt gymnasiet för svenska och finska elever samt fritids. Skolan har ca 150 elever. Läsårstiderna följer vi i stort sett de svenska men vi tar hänsyn till de spanska helgdagarna.

Skolan följer svensk läroplan, följer svensk skolförordning, svensk skollag och har svenska Skolverket som tillsynsmyndighet. Finsktalande elever undervisas på finska av behöriga finska lärare medan svenska och norska elever undervisas tillsammans av behöriga svensktalande lärare. De norska eleverna läser dock modersmål med behörig norsk lärare. Det enda som skiljer vår skola från skolor i Sverige, Finland och Norge när det gäller
skolämnen är att eleverna på vår skola får undervisning i spanska och engelska redan från årskurs 1.

Vad vi kan erbjuda

Här kan du vara dig själv!

Vi är en liten, trivsam skola med omkring 150 elever och hög lärartäthet. De små klasserna och den individualiserade undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas i sin egen takt. De små klasserna gör att nya elever snabbt kommer in i gruppen. Här råder en tillåtande och respektfull atmosfär, både bland elever, personal och föräldrar, en anda vi vårdar noga genom att vanligtvis regelbundet blanda grupperna ålders- och nationalitetsmässigt. Vi befinner oss i en internationell miljö där många olika språk hörs varje dag.

Vi har en uttalad hälsoprofil

Livsstil och hälsa genomsyrar hela vår verksamhet: daglig rörelse och EQ (emotionell intelligens) på schemat, mat lagad av egen kock och arbete för en hållbar utveckling genom bl a källsortering och återbruk. Rent geografiskt är kustremsan Costa Blanca WHO-klassad som en av världens mest hälsosamma platser. De många soldagarna och mikroklimatet med hög salthalt i luften har bevisad positiv effekt på olika hudproblem, allergier och astma. Klimatet är även gynnsamt för reumatiker och personer med värk-,muskel- eller ledbesvär.

Vi är flexibla kring studieperioden

Vi är en av få skolor i Spanien som har flexibilitet nog att ta emot elever både för kortare och längre perioder. Möjlighet att komma hit kortare period än en termin styrs av hur många helterminselever som finns inskrivna. Hos oss finns allt från elever som har oss som sin huvudskola, till gästelever som stannar 4-5 veckor. Vi anser nämligen att nya influenser, lekar och idéer gynnar en liten skola, och våra elever är därför vana vid att välkomna nya kompisar. För gästeleverna blir det en både spännande och lärorik upplevelse.

Vi är en godkänd, svensk skola

Vi följer svensk kursplan, svensk skolförordning, svensk skollag och har svenska Skolverket som tillsynsmyndighet. För dig som väljer att ha ditt barn hos oss, är det tryggt att veta att barnet inte missar någonting som sker i den svenska skolan. Den enda skillnaden när det gäller skolämnena är att eleverna här får undervisning i spanska och engelska redan från årskurs 1.

    Ditt namn *

    Din epost *

    Telefon *

    Din fråga